ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
   หน้าหลัก
คู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อัตราค่าบริการการใช้งานระบบโทรศัพท์
   

ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
วิธีการติดต่อ! กดรหัสพื้นที่ 053 ตามด้วยเลขหมายนำหมู่ 88 ตามด้วยเลขหมายภายในที่ต้องการ เช่น 053-88-5399 (ประชาสัมพันธ์ เลขหมายภายในคือ 5399)
.:: ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555 Fax.0-5388-5556